Karta tovaru
  • Výrobca: ECOTEST®

Multidrogový test zo slín 3drogy THC, OPI, MET

5,50€
Tento test  umožňuje veľmi jednoduchý a rýchly spôsob testovania. Testovanie prebieha ihneď po rozbalení testu a nie je potrebná žiadna osobitná príprava na test. Tento test je najpredávanejším testom vo svojej kategórii a vďaka tomu máme veľmi priaznivú cenu vzhľadom k multidrogovému testovanie a jednoduchosti použitia.

Testy sú objednávané najmä firmami, nielen dopravnými, ale aj tam, kde hrozí nebezpečenstvo pre ostatných zamestnancov alebo verejnosť zo strany jedinca ovplyvneného návykovou látkou. Veľmi často si objednávajú testy aj školské zariadenia a rodičia, ktorí majú podozrenie, že ich zverenci experimentujú s omamnými látkami.

Vlastnenie takého testu na pracovisku, či škole či domácnosti a možnosť rýchleho odhalenia, je hrozbou pre potencionálneho užívateľov drog a znižuje riziko požitia nepovolené látky.

 
Slinový multidrogový test

Tento test spoľahlivo preukáže prítomnosť  marihuany (THC), opiátov MOR- morfín, kodeín, heroín, metadón, petidín (OPI/MOR) a pervitínu   (MET) v slinách. Tento test je rýchly, presný a veľmi jednoduchý na použitie.

 
Zneužívania látok na pracovisku

ité látky môžu mať vplyv na mozog a telo. Ich použitie môže mať vplyv na výkon väčšiny zamestnaní, aj keď ich použitie dochádza mimo pracovnej doby. Ako zamestnávateľ máte povinnosť zabezpečiť,
Ako zamestnávateľ mate povinnosť zabezpečiť, aby vaši zamestnanci, ktorí užívajú drogy neohrozovali ostatných zamestnancov a  širokú verejnosť.

 
Ak ste zamestnávateľ musíte upozorniť všetkých zamestnancov, že mate testy na drogy a môže byť kedykoľvek u každého zamestnanca vykonaná náhodná skúška na drogy. To , že vlastnite tieto testy ma veľmi pozitívne výsledky v prevencií užívania drog

Postup testovania:

Testovací procedůra na slinový test


Testy Ecotest® sú certifikované a schválené na predaj v EÚ
EXP 5/2019

vypredané