Karta tovaru
  • Výrobca: ECOTEST®

10x Test na prítomnosť metamfetamínu (pervitínu) v moču KAZETA

13,50€

10 ks ECOTEST®  jednorazový test na prítomnosť metamfetamínu (pervitínu) v moči KAZETA. Test veľmi jednoducho a rýchlo detekuje metamferamin a jeho hlavné metabolity ako amfetamín (extáza, speed) v ľudskom moči pri veľmi nízkej koncentrácii.


VYUŽITIE


    
ECOTEST®  jednorazový močový test na prítomnosť metamfetamínu (pervitínu) je chromatografický imunologický test pre detekciu metamfetamínu (pervitínu) v ľudskom moči v koncentrácii nad 1000 ng / ml. Tento test poskytuje iba kvalitatívne, predbežný analytický výsledok. Pre  ďalšie overenie a upresnenie pozitívneho výsledku je potrebné použiť špecifickú chemickú metódu, alebo plynový chromatograf.

PREHĽAD

Metamfetamín (Pervitín) a štrukturálne príbuzné drogy amfetamín (speed, extáza), sú sympatomimetickej amíny, ktoré silne ovplyvňujú centrálny nervový systém (CNS). Majú stimulujúce, anorektické, hyperthermické a kardiovaskulárne účinky. Obvykle sa užívajú orálne, vnútrožilovo alebo fajčením. Časť látky je približne po 15 hodinách vylučuje močom ako amfetamín a približne 40% metamfetamínu je vylúčená v nezmenenej podobe.
CITLIVOSŤ TESTOV

Látka ......................................................koncentrácia ng/ml
D(+)Metamfetamin………………………………1.000
Chloroquin………………………………………  25.000
I-Metamfetamin………………………………….10.000
Fenfluramine………………………………….....12.500
MDMA.........................................................    313
PMMA ...........……………………………………     625
MDEA..........................................................50 000

Test je schválený pre predaj v EÚ (CE)
EXP 11 - 2017


vypredané